Emrah Ahi

Arf Capital Kurucu OrtakShare

Emrah Ahi